possesivus bezit geld van een kind bezit

partitivus geheel deel van de stad

subjectivus "van" liefde van de vader handelend persoon (wie handeling doet)

objectivus "naar" niet van streven naar geld