Verplichtingen van RoyaleHosting

1. RoyaleHosting garandeert dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

2. RoyaleHosting mag zonder toestemming van de klant niet zomaar iets veranderen aan het geleverde product.

3. RoyaleHosting is verplicht om het door de klant bestelde product zo goed mogelijk te leveren en onderhouden.

4. RoyaleHosting is NIET verplicht om backups te maken en/of u support te bieden.

5. Voor mogelijke downtime is er 1 regel van kracht waar u ook mee akkoord gaat na dat u hebt besteld, de offline tijd word vergoed in een latere betaling van uw dienst

6. u gaat automatisch akkoord met deze algemene voorwaarden na dat u een product hebt besteld, indien u het niet eens bent met deze algemene voorwaarden horen wij het graag van u.

2. Betalingen

1. Indien de klant 10 dagen na de genoemde betaalperiode in artikel

3.1 nog steeds niet heeft betaald, dan heeft RoyaleHosting het recht om het account, alle data en de gegevens van de klant te verwijderen.

3. Gegevensbeheer

1. Indien u een bestelling plaatst bij RoyaleHosting , dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van RoyaleHosting . RoyaleHosting houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden.

2. RoyaleHosting respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.

4. Afbeeldingen en specificaties

1. Alle afbeeldingen: foto’s, tekeningen etc. op de internetsite van RoyaleHosting gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

5. Aansprakelijkheid

1. RoyaleHosting is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid van niet-leidinggevend personeel.

2. RoyaleHosting is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.

3. RoyaleHosting is gemachtigd om uw contract op elk moment te beëindigen en daarmee ook alle services in geval van dreigingen van bijvoorbeeld DDoS

6. Prijzen

1. RoyaleHosting is gemachtigd om de prijzen van zijn diensten ieder moment aan te passen. Deze veranderingen in prijs zullen voor huidige producten ingaan bij de eerstvolgende betalingscyclus van dit product.

7. Refund/chargeback

1. RoyaleHosting is niet verplicht om je geld terug te geven, het is aan ons of wij alsnog dit doen.

2. Heb jij een dienst gehaald maar wil je later je geld terug kunnen wij dat niet doen, wij hebben dan al kosten gemaakt om het product te kunnen leveren

8. Wijzigingen

1. RoyaleHosting is gemachtigd om zijn algemenevoorwaarden op elk moment aan te passen of aan te vullen zonder u daarover te berichten.

9. Copyright

1. Mochten we merken dat onze site wordt gekopieerd zal dit leiden tot 1 waarschuwing mocht het binnen 2 uur niet worden aangepast zullen er mogelijk juridische stappen ondernomen worden

De Nederlandse wetgeving is van toepassing op deze overeenkomst